Billedet på sidehoved

Odense

STU Brangstrup

 

STU Brangstrup er en kostskole, hvor unge fra 16 til 25 år kan tage 1 eller flere år af den Særligt Tilrettelagte Uddannelse — STU. Her bor op til 24 elever, der typisk har gået på specialskole eller i specialklasse i folkeskolen.

 

Skolens mål er at ruste eleverne til et så selvstændigt og aktivt liv som muligt med udgangspunkt i stofområderne: bo, fritid, almendannelse og beskæftigelse. Samtidig afdækkes elevernes kompetencer og der afklares hvilke behov for støtte, der vil være i fremtiden.

 

Gennem kostskolelivet har eleverne de ideelle rammer til at afprøve og udvikle deres evner i forhold til deres fremtidige bosituation. For mange af eleverne er det første gang, at de bor væk fra hjemmet. Her får de mulighed for at tage ansvar for eget liv og øve sig på at få en almindelig hverdag til at fungere. Der gives plads til at prøve sig frem, reflektere og modnes til en fremtidig tilværelse på egne ben. Alt dette i tæt samarbejde med forældre og andet netværk. 

 

Skolens miljø er kendetegnet ved accept af forskelligheder, gode kammeratskaber og engagement i skolens liv. De unge får rig mulighed til at prøve kræfter med en lang række fritidsaktiviteter, der kan inspirere til en indholdsrig dagligdag og ikke mindst give troen på egen formåen.

 

Kostskoleliv

Alle elever har deres eget værelse og er tilknyttet én gruppe. Hver gruppe deler et køkken og et fællesrum med tv. I dagligdagen er det en fælles opgave og ansvar at gøre rent, handle ind og lave mad - dette med hjælp og støtte fra personalet. Der er personale på skolen døgnet rundt.

 

Skolen vægter et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Derfor kan der skabes en helhed i elevernes hverdag, hvor der er sammenhæng mellem undervisning og fritid.